Bilgiler alınıyor...

8. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk. - 20.11.2021

Birlik Yönetim Kurulu'nun 03.11.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda;

Birlik Olağanüstü 8. Genel Kurul toplantısının, 05.12.2021 Pazar günü saat 09:30’da “Merdivenköy Yolu Caddesi No:12 Kat:3 Küçükbakkalköy 34750 Ataşehir/İstanbul” adresinde, bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantının 19.12.2021 Pazar günü saat 09:30'da “Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi Barbaros Mah. Sırma Perde Sok. No:23, Üsküdar/İstanbul” adresinde ekte belirtilen gündem ile yapılmasına, 

Genel Kurul toplantısına 03.12.2021 tarihinden önce üyeliğe kabul edilen üyelerimizin katılabilmesine karar verilmiştir.

Sayın Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

 

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Sekizinci Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1.         Toplantının açılması ve gündemin okunması,

2.         Divan Başkanı ve Kâtiplerin seçimi,

3.         Divan Başkanı ve iki Kâtipten oluşan Divan Heyetine Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,

4.         Açılış konuşması,

5.         2022 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetleme Kurulu Üyelerine ödenecek huzur haklarının belirlenmesi,

6.         2022 yılı Üyelik Aidatları ve Üyeliğe Giriş Ücretlerinin Belirlenmesi,

7.         Taşınmaz Bilgi Araştırma Sistemi (TABA) üzerinden sağlanacak TAKBİS hizmetine ilişkin Birliğe ödenecek sistem kullanım ücretinin belirlenmesi,

8.         Birliğin Gerçek Kişi Üyelerine; mesleki faaliyetleri çerçevesinde meydana gelebilecek maluliyet, iş göremezlik, vefat durumlarına karşı koruyucu ve destekleyici nitelikte olmak üzere Ferdi Kaza sigortası yapılması, prim dâhil tüm masrafların Birlik bütçesinden karşılanması hususunda Birlik bütçesinden üyeliği aktif olan her bir gerçek kişi üye için olmak üzere kaynak ayrılması hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,

9.         2022 yılı Birlik Bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

10.      Yönetim Kuruluna 2022 yılı Birlik bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisi verilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,

11.      Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Disiplin Yönetmeliği Taslağının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

12.      Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Personel Teşkilat Yönetmeliği Taslağının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

13.      Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Denetleme Yönetmeliği Taslağının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

14.       Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyeliğe Giriş Ücretleri İle Üyelik Aidatlarının Tahsil Şekli ve Esasları Yönetmelik Taslağının görüşülmesi ve karara bağlanması,

15.      Dilek ve temenniler,

16.      Kapanış.