Bilgiler alınıyor...

Mesleki Tecrübe Sürelerinin Hesaplanmasında Kısmi Çalışma Ödeneğinin Değerlendirilmesi Hk. - 07.09.2021

Sayın Üyemiz,

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 19.08.2021 tarih ve 42/1269 sayılı toplantısında aldığı karar uyarınca, gayrimenkul değerleme uzmanları ve konut değerleme uzmanlarının mesleki tecrübe sürelerinin hesaplanmasında, sektörün mesleki tecrübeye sahip insan kaynağı ihtiyacı da dikkate alınarak, olası mağduriyetleri önlemek üzere, İş Kanunu gereğince kısa çalışma ödeneği döneminin ilk 7 günlük ücretinin işveren tarafından ödenmesini takip eden aylar için “18-Kısa Çalışma Ödeneği” kodu ile bildirilen gün sayısına bakılmaksızın, kısa çalışma süresinde
geçen günler 30 gün olarak kabul edilecek ve kısa çalışma ödeneği uygulaması kapsamında istihdam edilen kişilerin çalıştıkları süreler mesleki tecrübe süresi olarak değerlendirilecektir.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği