Bilgiler alınıyor...

Yabancıların Taraf Olduğu İşlemlerde Düzenlenecek Değerleme Raporlarına İlişkin İmzalanan Protokol Hk. - 30.07.2021

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında taşınmaz edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılması işlemleri ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2019/1 sayılı “Yabancıların Taşınmaz Ediniminde Değerleme Raporu Aranılması” hakkındaki genelge gereğince yabancı gerçek kişilerin taraf olduğu işlemlerde, Birliğimiz üyeleri tarafından hazırlanan değerleme raporları zorunlu olarak aranmaktadır.

Anılan değerleme raporlarına ilişkin taleplerin alınması ve bir merkezden dağıtımının sağlanması, değerleme raporlarının elektronik ortamda hazırlanması ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ve ilgilisine teslim edilmesi hususunda TKGM, Birliğimiz ve MKK Gayrimenkul Bilgi Merkezi (GABİM) işbirliği ile gerçekleştirilen çalışmalar tamamlanmıştır. Söz konusu hususlar “Taşınmaz Değerleme Çalışmaları Hakkında İşbirliği Protokolü” ile düzenlenmiş olup taraflarca 30.07.2021 tarihinde imzalanmıştır.

Antalya ili pilot bölge belirlenmiş olup yabancı ülke vatandaşlarının taraf olduğu taşınmaz edinimlerinde hazırlanacak değerleme raporları TADEBİS uygulaması üzerinden dağıtılmaya başlanacaktır.

Başvuruların alınması, yetkili değerleme kuruluşlarına dağıtılması ve değerleme ücretleri

Yabancıların taraf olduğu işlemlerde değerleme raporu talepleri TKGM’nin https://webtapu.tkgm.gov.tr/ internet adresinden veya ALO-181 Çağrı Merkezi üzerinden gerçekleştirilecektir. İlgilisi tarafından ücreti ödenen değerleme raporu talebi sistem tarafından aynı gün içinde iş dağıtım algoritması ile TADEBİS üzerinde yetkili değerleme kuruluşuna (Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu) atanacaktır. Kullanılacak algoritma ile ilgili bilgilere buradan ulaşılması mümkündür. Değerleme raporu hizmet ücreti, her yıl Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Resmi Gazetede ilan edilerek yürürlüğe giren “Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları” ile belirlenen ücretlerin 2 katıdır. Bu ücretin haricinde KDV hariç başkaca herhangi bir ilave ücret ya da masraf tahsil edilmeyecektir.

Yetkili değerleme kuruluşları, algoritma ile kendilerine atanan değerleme taleplerini kadrolu ve sözleşmeli değerleme uzmanlarına TADEBİS üzerinden iş ataması yapmak üzere dağıtımını sağlayacaklardır.

Dikkat: İş dağıtımında esas olan yetkili değerleme kuruluşlarının sahip olduğu insan kaynağıdır. Yetkili değerleme kuruluşları, kadrolu ve sözleşme ile dışarıdan değerleme hizmeti aldıkları değerleme uzmanlarını Üye Yönetim Sistemine tanımladıklarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Kadrolu ve yetkili değerleme kuruluşları ile sözleşme ile ihdas etmek suretiyle dışarıdan değerleme hizmeti veren değerleme uzmanlarının bölge seçimlerinin (hizmet bölgesi belirlenmesi ile ilgili bilgilendirmenin yapıldığı video dosyasına buradan ulaşılması mümkündür.) ve iletişim bilgilerinin güncel olduğunu kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu bilgilerinin girilmemesi durumunda algoritmanın iş ataması yapmak üzere insan kaynağı göremeyeceği için yetkili değerleme kuruluşuna iş ataması yapması mümkün olamayacaktır.

Değerleme raporu, konut nitelikli taşınmazlar için yetkili değerleme kuruluşa görevlendirmenin yapıldığı gün hariç 2 (iki) iş gününde, konut dışı diğer tüm nitelikte taşınmazlar için 5 (beş) iş gününde sonuçlandırılacaktır.

Değerleme raporlarının hazırlanması, çağrı merkezi

Değerleme raporlarının hazırlanması hakkında hazırlanan tanıtım videolarına buradan ulaşılması mümkündür.

Kullanıcılar 02.08.2021 tarihinden itibaren uygulamaya https://tadebis.com.tr/gds adresinden bağlanabilecektir. Üye Yönetim Sistemi uygulamasındaki kullanıcı adı ve şifreleri TADEBİS uygulaması için de geçerlidir. ÜYS uygulamasında “Profilim” menüsünün hemen altında “Taşınmaz Değerleme Sistemi” menüsünden de uygulamaya giriş yapılabilecektir.

TADEBİS üzerinde yapılacak işlemlerin ayrıntılı anlatımının yer aldığı dosyaya buradan ulaşabilirsiniz.

 

Söz konusu değerleme raporları teminata dayalı değerleme faaliyeti kapsamında olmayıp, pazar değerine titiz bir şekilde ulaşılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

 

Bu adil iş dağıtım algoritmasının pilot bölgede başarılı olması, sektörümüzün arzu etmiş olduğu adil iş dağıtımının yaygınlaşması için de son derece önemlidir. Bu sebeple tüm üyelerimizin gerekli hassasiyeti göstereceğine olan inancımız tamdır.

TADEBİS uygulaması ile ilgili karşılaşılan sorunlar ile ilgili GABİM bünyesinde çağırı merkezi oluşturulmuştur. Karşılaşılan sorunları tadebis@mkkgabim.com.tr e_posta adresine iletebilir veya (850) 222 0 426(GBM) irtibat numarasından 02.08.2021 tarihi itibari ile destek alınması mümkündür.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği