Bilgiler alınıyor...

Genel Kurul Tarihinin Ertelenmesi Hk. - 02.06.2021

Sayın Üyelerimiz

01.06.2021 tarihinde T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından “Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri” konulu Genelgesinde yer alan “Toplantı/Etkinliklikler ile Nikahlar/Düğünler ve Ziyaretler” başlıklı 6’ncı madde birinci fıkrası “Dönemsel açıdan zorunluluk taşıyan spor kulüplerinin genel kurulları hariç olmak üzere sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veb  bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dâhil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinlikleri 15 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenecektir.” hükmünden dolayı, 04.06.2021 tarihinde gerçekleştirileceği ilan edilen Birliğimizin Onbirinci Olağan Genel Kurul toplantısı mücbir sebeple 16.06.2021 tarihine ertelenmiştir.

Birliğimizin Onbirinci Olağan Genel Kurul toplantısı, 16.06.2021 Çarşamba günü saat 09:00’da “Merdivenköy Yolu Caddesi No:12 Kat:3 Küçükbakkalköy 34750 Ataşehir/İstanbul” adresinde, bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 03.07.2021 Cumartesi günü saat 09:00'da “T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Zübeyde Hanım Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Caddesi No:9 Ataşehir/İstanbul” adresinde gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul toplantısının T.C. İçişleri Bakanlığı düzenlemeleri çerçevesince mücbir sebeple ertelenmiş olması nedeni ile toplantı gündemi ve ilgili İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca onaylanan hazirun listesi ile gerçekleştirilecektir. Birlik Statünün 15’inci madde ikinci fıkrası; “Bağımsız üyeler dışında yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin komitesi üyeliğine aday olanlar adaylıklarını, seçimin yapılacağı Genel Kurulun ilk toplantı tarihinden önceki gün mesai saati bitimine kadar Birliğin belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde Birliğe bildirir.” hükmündedir. Anılan hüküm çerçevesince 04.06.2021 tarihinde gerçekleşeceği ilan edilen Genel Kurul toplantısında yapılacak seçimlerde aday olacak kişilerin 03.06.2021 tarihi mesai saati sonuna kadar başvuruda bulunmaları gerektiği hususu Birliğin www.tdub.org.tr internet adresinden duyurulmuştur. 16.06.2021 tarihinde, mücbir sebeple ertelenen 04.06.2021 tarihli Genel Kurul toplantısının gerçekleştirilecek olması nedeni ile aday olacakların başvuruda bulunabileceği son tarih 03.06.2021 mesai saati sonudur. Aday olacak kişiler www.tdub.org.tr adresinde yer alan aday başvuru formlarını Birliğe iletmek suretiyle başvurularını gerçekleştirebilecektir. Başvuruların; elden ya da posta yolu ile gerçekleştirilmesi mümkün olabileceği gibi e_posta eki ile info@tdub.org.tr adresine de iletilmesi mümkündür.  

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği