Bilgiler alınıyor...

Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelikleri Aday Başvuruları Hk. - 28.05.2021

Sayın Üyelerimiz;

Birliğimizin www.tdub.org.tr internet adresinden duyurulduğu üzere, yönetim organlarında görev alacak kişilerin belirleneceği Onbirinci Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.06.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü (Statü) 02.04.2014 tarih 28960 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Statünün “Yönetim kurulu ve denetleme kurulunun seçimi” başlıklı 15’inci maddesi ikinci fıkrası;

……….

(2) Bağımsız üyeler dışında yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeliğine aday olanlar adaylıklarını, seçimin yapılacağı Genel Kurulun ilk toplantı tarihinden önceki gün mesai saati bitimine kadar Birliğin belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde Birliğe bildirir.

hükmündedir. Yukarıda yer verilen Statü hükümleri çerçevesince Birliğimizin yönetim organları olan Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Komitesinde görev almak üzere adaylık başvurunda bulunacak kişilerin 03.06.2021 (18:00)’e kadar Birliğimize başvurularını iletmeleri gerekmektedir. Genel Kurul toplantısında salt çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı tarihi 19.06.2021 olup ancak 03.06.2021 (18:00) tarihinde belirlenen adaylar 19.06.2021 tarihinde gerçekleştirilecek seçimlerde aday olabileceklerdir.

Statünün “Yönetim Kurulu” başlıklı 16’ncı madde birinci fıkrası;

“Yönetim kurulu;

a) İki asıl ve iki yedek üye, Birlik üyesi gerçek kişiler arasından, Birlik üyesi gerçek kişiler tarafından kullanılacak oylar aracılığıyla genel kurul tarafından seçilen,

b) İki asıl ve iki yedek üye, tüzel kişi olarak değerleme kuruluşları arasından Birlik üyesi tüzel kişiler tarafından kullanılacak oylar aracılığıyla genel kurul tarafından seçilen,

c) İki asıl ve iki yedek bağımsız üye, Aday Öneri Komitesi tarafından belirlenerek Kurulca önerilen adaylar arasından genel kurul tarafından seçilen,

ç) Bir asıl ve bir yedek üye ise Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğini temsilen atanan, 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur.”

hükmündedir. Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere aday olacakların adaylık kategorilerine göre başvuru formları aşağıda yer almaktadır:

 1. Yönetim Kurulu
  1. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylığı

Bağımsız Yönetim Kurulu Adaylığı başvuruları 01.02.2021 - 28.02.2021 tarihleri arasında alınmıştır. Birliğimiz Statüsü hükümleri çerçevesince Sermaye Piyasa Kurulu tarafından seçimlere katılabileceği bildirilen adaylar 03.06.2021 (Perşembe, 23:00) tarihinde diğer adaylar ile birlikte ilan edilecektir.

 1. Tüzel Kişi Üye Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyeliği Aday Başvuru Formuna buradan ulaşılması mümkündür.
 2. Gerçek Kişi Üye Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Yönetim Kurulu Üyeliği Aday Başvuru Formuna buradan ulaşılması mümkündür.
 1. Denetleme Kurulu

Statünün “Denetleme Kurulu” başlıklı 20’nci madde birinci fıkrası;

“Denetleme Kurulu”

Denetleme kurulu, genel kurul tarafından yönetim kurulu üyesi olmayan değerleme uzmanı adaylar arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Aynı değerleme kuruluşundan birden fazla kişi aynı anda denetleme kurulunda yer alamaz.”

 

hükmündedir. Denetleme Kurulu Üyeliğine aday olacakların başvuru formları aşağıda yer almaktadır:

 1. Denetleme Kurulu Üyeliği Aday Başvuru Formuna buradan ulaşılması mümkündür.
 1. Disiplin Komitesi

Statünün “Disiplin Komitesi” başlıklı 23’üncü madde birinci fıkrası;

Disiplin komitesi

Disiplin komitesi, Birlik üyelerine ilişkin şikâyetleri değerlendirmek ve 28 inci madde çerçevesinde disiplin kovuşturmalarını yürütmek üzere yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyesi olmayan üyeler arasından genel kurulca gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Üç asıl ve üç yedek üyeden;

a) Bir asıl ve bir yedek üye, değerleme kuruluşlarında tam zamanlı çalışan ve sorumlu değerleme uzmanı sıfatını haiz olmayan değerleme uzmanları arasından,

b) Bir asıl ve bir yedek üye, değerleme kuruluşlarındaki sorumlu değerleme uzmanları arasından,

c) Bir asıl ve bir yedek üye, değerleme kuruluşları ile tam zamanlı istihdam ilişkisi içinde olmayan değerleme uzmanları arasından,

 •  

hükmündedir. Disiplin Komitesi Üyeliğine aday olacakların adaylık kategorilerine göre başvuru formları aşağıda yer almaktadır:

 1. Değerleme kuruluşlarında tam zamanlı çalışan ve sorumlu değerleme uzmanı sıfatına haiz olmayan değerleme uzmanları arasından Disiplin Komitesi Üyeliğine aday olacakların başvuru formuna buradan ulaşılması mümkündür.
 2. Değerleme kuruluşlarındaki sorumlu değerleme uzmanları arasından Disiplin Komitesi Üyeliğine aday olacakların başvuru formuna buradan ulaşılması mümkündür.
 3. Değerleme kuruluşları ile tam zamanlı istihdam ilişkisi içinde olmayan değerleme uzmanları arasından Disiplin Komitesi Üyeliğine aday olacakların başvuru formuna buradan ulaşılması mümkündür.

       Başvuru formunu kargo veya elden teslim yolu ile ıslak imzalı olarak Birliğe ulaştırmanız gerekmektedir.Başvuru tarihinin son günü olan 03.06.2021 tarihine kadar herhangi bir sebeple Birliğe ulaştırılamayacak olan formları mail yolu ile info@tdub.org.tr adresine göndermeniz ve ardından kargo yolu ile Birliğe ulaştırmanız rica olunur.

 

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği