Bilgiler alınıyor...

Tam Kapanma Önlemleri Kapsamında Değerleme Faaliyetleri Hk. – 05.05.2021

Sayın Üyemiz,

 

T.C. İçişleri Bakanlığının 27.04.2021 tarih E- 89780865-153 sayılı Tam Kapanma Tedbirleri konulu Genelgesinin 30’uncu maddesi kapsamında, Bakanlık yetkilileri ile yapılan değerlendirmeler sonucunda değerleme faaliyetlerinin devam edebileceği sonucunda ulaşılmış ve Birliğimizin 5 sayılı Genelgesi ile ilgili hususlar sektörümüze duyurulmuştur.  

Ancak T.C. İçişleri Bakanlığının 29.04.2021 tarih E­89780865­153­7705 sayılı Genelgesi ile görev belgesi düzenlenmesi hususunda yeni bir düzenleme getirilmiştir. Anılan Genelge ile kısıtlamalardan muaf olan kuruluşların Nace kodları yayımlanmıştır. Nace kodları içerisinde değerleme sektörünün bulunmadığı, tam kapanma önlemleri kapsamında değerleme faaliyetlerinde bulunulamayacağı sonucuna ulaşıldığı hususu 30.04.2021 tarihli Duyurumuz ile Üyelerimize iletilmiştir.

Bununla birlikte, Genelge ile yayımlanan Nace kodları içerisinde yer alan başka meslek gruplarının Nace kodlarını kullanmak suretiyle değerleme faaliyetinde bulunanlar olduğu Üyelerimiz tarafından Birliğimize iletilmektedir. Birliğimiz, Üyelerimizin tabi olduğu düzenlemeler çerçevesinde mesleki faaliyetlerin yerine getirilmesi ile yükümlüdür. Başka meslek gruplarının Nace kodlarının kullanılması yolu ile görev belgesi düzenleyerek değerleme faaliyetinde bulunmak hukuk dışı olup Birlik mevzuatı çerçevesinde haksız rekabet kapsamında değerlendirilmektedir. Tam kapanma sınırlamasının bulunduğu tarihler içerisinde hazırlanan değerleme raporlarının tespit edilmesi durumunda disiplin incelemeleri başlatılacaktır.   

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği