Bilgiler alınıyor...

Değerleme Faaliyetleri Hk. - 30.04.2021

Sayın Üyemiz,

T.C. İçişleri Bakanlığının 29.04.2021 tarih E­89780865­153­7705 sayılı Genelgesi ile görev belgesi düzenlenmesi hususunda yeni bir düzenleme getirilmiştir. Genelge ile kısıtlamalardan muaf olan kuruluşların Nace kodları da yayımlanmıştır. Anılan Nace kodları içerisinde değerleme sektörünün bulunmadığı görülmektedir. Anılan Genelgenin yayımlanması sonrasında geç saatlere kadar üst düzey Bakanlık yetkilileri ile görüşmeler yapılmış ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda tam kapanma önlemleri kapsamında değerleme faaliyetlerinde bulunulamayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Birlik tarafından gelecek yeni bir duyuruya kadar üyelerimizin cezai yaptırımlara maruz kalmamaları için kapanma önlemlerine uyum sağlaması gerekmektedir.
Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği