Bilgiler alınıyor...

Kurumsal Üyelerimiz Dikkatine! - 16.03.2021

Sayın Üyemiz,

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararında yer alan açıklamalar açık ve net olmakla birlikte bazı tüzel kişi üyelerimiz nezdinde tereddütlerin oluştuğu tespit edilmiştir.

Buna göre;

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.12.2021 tarihine uzatılmıştır.

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.12.2021 tarihine uzatılmış olup, bu ifadeler bu nitelikteki tüzel kişi üyelerimizle ilgili değildir. Bu ifadeler ana faaliyet konusu özel nitelikli olan gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır.

Sonuç olarak; Tüzel kişi üyelerimizden yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olanların KVKK sorumlulukları eski hali ile devam etmekte olup yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan üyelerimizin KVKK sorumlulukları devam etmekle birlikte sadece Verbis Kaydı sorumlulukları 31.12.2021 tarihine ertelenmiştir.

Bilgilerinize sunulur.