Bilgiler alınıyor...

Disiplin İncelemesi Hk. - 10.03.2021

Birliğimiz nezdinde gerçekleştirilen disiplin incelemesi sonucunda Üyemiz Elma Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’ne Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Disiplin Yönetmeliğinin 12. madde birinci fıkra a bendi hükümleri çerçevesinde 6 ay süre ile Üyeliğin Askıya Alınması cezası verilmiştir. İşbu cezaya Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde itiraz edilmiş olup itirazın reddi hususu Kurul 08.03.2021 tarihli yazısı ile Birliğimize bildirilmiştir. İtirazın reddi ile disiplin cezası kesinleşmiş olup bu tarih itibari ile Elma Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’nin  6 ay süre ile değerleme faaliyetinde bulunması mümkün bulunmamaktadır.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği