Bilgiler alınıyor...

Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları Taslağı Hakkında Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Açıklaması - 02.12.2020

Sayın Üyemiz,

Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları Taslağı 20.11.2020 tarihinde Birliğimiz Üyelerinin görüşlerine açılmıştır.

Birliğimiz Üyelerinden gelen görüşler esas alınarak oluşturulan Birliğimiz görüşü 27.11.2020 tarih 940 sayılı yazımız ile Sermaye Piyasası Kuruluna iletilmiştir. 

Birliğimizin Görüş Yazısı

EK 1: 2021 Yılı Gayrimenkul Değerlemesi Asgari Ücret Tarifesi Önerisi

EK 2: Asgari Ücret Tarifesinde Önerilen Birlik Payı Gerekçeleri

Saygılarımızla.

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği