Bilgiler alınıyor...

HES Kodu Hakkında Bilgilendirme - 12.11.2020

Sayın Üyemiz,

Küresel çapta ortaya çıkan COVID-19 salgınının etkileri son günlerde yeniden artmaya başlamıştır. Salgının yayılmasını önlemek için, devletimiz, tüm kurumlar ve şahıslar yeniden sıkı tedbirler almaya başlamıştır. Bu tedbirlerden biri olarak T.C. Sağlık Bakanlığı, bulaş olmuş ve olma ihtimali olan kişileri HES kodu (Hayat Eve Sığar uygulaması) ile takip etmeye başlamıştır. Bu kod, ziyaret ya da ulaşım gibi işlemlerde, kurumlarla ve kişilerle Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmaya yarayan bir koddur.

Alınan önlemler çerçevesinde önce seyahat için gerekli olan kod, Eylül ayı içinde resmi kurumlara girişte sorgulanır olmuştur. Ekim ayında, bu kodun uygulanma alanları genişletilerek bankalar ve bazı özel kurumlar, şubelerine ve binalarına girişte HES kodu sorgulaması yapacağını müşterilerine duyurmuş ve duyurmaktadır.

Birliğimiz üyeleri de, yapacakları çalışmalar için resmi kurumlara girip çıkmakta, toplu taşıma ile seyahat etmekte, gayrimenkulün saha incelemesinde kapalı mekânlara girmekte ve yer gösteren kişi veya kişiler ile temas halinde olmaktadır.

Yaptığımız değerleme çalışmalarını; gerek üyelerimiz ve aileleri, gerek yer görme esnasında temas halinde olduğumuz kişiler ve aileleri için, daha güvenli ve sağlıklı gerçekleştirebilmek için HES kodunun sağladığı avantajlardan azami ölçüde faydalanmamız gerekmektedir. Bu sebeple;

  • Randevu veya yer görme öncesinde, kendi HES kodumuzun temasta bulunulacak kişiye bildirilmesi (mesaj yolu ile bildirmek daha doğrudur),

  • Gireceğimiz kapalı mekândaki yer gösterecek kişinin HES kodunun istenmesi,

  • İşyeri gibi kalabalık ortamlarda, bize refakat edecek kişinin HES kodu istenmesi ve yer görme esnasında mümkün olduğunca sosyal mesafe kurallarına uyulması,

  • Tarafımıza bildirilen HES kodlarının kontrol edilerek risk taşıyıp taşımadığından emin olunması,

  • Risk taşıması halinde veya temas edilecek kişinin HES kodunu vermekten imtina etmesi veya bu kodu bilmediğini beyan etmesi durumunda, bu hususun işin geldiği finans kuruluşu veya müşterisine bildirilmesi ve dışarıdan değerleme yapılması onayının beklenmesi, onay alınamaması durumunda işin iadesinin yapılacağının bildirilmesi ve iadesinin yapılması,

önem arz etmektedir.

Birliğimizce, Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği’ne yukarıda belirtilen hususlar hakkında bilgi verilecek olup HES kodunun riskli olması durumunda finans kuruluşlarının, değerleme kuruluşlarına ve dolayısı ile değerleme kuruluşlarının kadrolarında bulunan ya da sözleşme ihdas etmek suretiyle dışarıdan değerleme hizmeti veren değerleme uzmanlarına riskli alana veya riski belirlenemeyen alana girme konusunda baskı yapmamaları istenecek ve bu yönde baskı yapılması halinde konunun takipçisi olunacaktır. 

Bu konuda tüm üyelerimizin hassasiyet göstermesi ve zorlayıcı unsurlar söz konusu olduğunda Birliğe haber verilmesi, kendi sağlığımız kadar toplum sağlığımız açısından önemli görülmektedir.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği