Bilgiler alınıyor...

Yabancıların Taraf Olduğu İşlemlerde Düzenlenecek Değerleme Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında – 05.11.2020

Yabancıların Taraf Olduğu İşlemlerde Düzenlenecek Değerleme Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında – 05.11.2020

 

Sayın Üyemiz,

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı tarafından, yabancıların taraf olduğu işlemlerde Birliğimiz üyelerince düzenlenecek değerleme raporlarına ilişkin belirlemiş olduğu usul ve esaslar 22.10.2020 tarih 2020/5 (1905) numaralı genelge ile yayınlanmış, genelge ekinde “Taşınmaz Değerleme Raporu Formatı” sunulmuştur.

Üyelerimizden gelen ve Değerleme formatının kullanılmasına yönelik olarak sorular, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı’na iletilerek istişare yapılmıştır. Hazırlanacak olan gayrimenkul değerleme raporlarında, her bir bağımsız bölüm için Taşınmaz Değerleme Raporu Formatı kullanılarak yeni bir değerleme raporu hazırlanması gerekliliği Birliğimize bildirilmiştir.

02.11.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren, yabancıların taraf olduğu işlemlerde düzenlenecek değerleme raporlarına ilişkin olarak belirlenen usul ve esaslara uyulması gerekliliği bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği