Bilgiler alınıyor...

Yabancıların Taraf Olduğu İşlemlerde Düzenlenecek Değerleme Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında – 27.10.2020

Yabancıların Taraf Olduğu İşlemlerde Düzenlenecek Değerleme Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında – 27.10.2020

 

Sayın Üyemiz,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün, yabancıların taraf olduğu işlemlerde Birliğimiz üyelerince düzenlenecek değerleme raporlarına ilişkin belirlemiş olduğu usul ve esaslar 22.10.2020 tarih 2020/5 (1905) numaralı genelge ile yayınlanmıştır.

02.11.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan yabancıların taraf olduğu işlemlerde düzenlenecek değerleme raporlarına ilişkin usul ve esaslara buradan ulaşılması mümkündür.

Değerleme raporuna ilişkin yazılabilir pdf formatına buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği