Bilgiler alınıyor...

Onbirinci Genel Kurul Hakkında - 25.09.2020

Sayın Üyemiz,

Devletimizin pandemi sürecinde aldığı önlemler çerçevesince kapalı alanlarda gerçekleştirilecek toplantılara ilişkin kısıtlamalar, anılan toplantıların izne tabi tutulmasını gerektirmiştir. Anılan izinler ile ilgili son ana kadar tüm girişimler yapılmış olmakla birlikte yetkili mercilerden temin edilmesi mümkün olmamıştır. Bu nedenle 26.09.2020 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulan Birliğimizin Onbirinci Olağan Genel Kurul Toplantısı, tarihi sonradan duyurulmak üzere mücbir sebeplerle ertelenmiştir.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği