Bilgiler alınıyor...

18.07.2020 Tarihli tebliğ değişikliği hakkında - 24.07.2020

Sayın Üyelerimiz,

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-62.3.a) 18.07.2020 tarih 31189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Birliğimiz; yürürlüğe giren Tebliğ değişikliğinin Üyelerimizin ve mesleğimizin geleceği açısından yararlı olamayacağını, aksine sektörümüzün her bileşenini olumsuz etkileyeceğini düşünmektedir.

Gayrimenkul Değerleme Kuruluşlarının, sözleşme ihdas etmek üzere Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarından dışarıdan değerleme hizmeti alması hususunda sınırlamalar getirilmesinin, değerleme mesleğinin doğasına aykırı olduğu çeşitli platformlarda yazılı ve sözlü olarak çok kez anlatılmıştır.
Birliğimizin tüm çabalarına rağmen yürürlüğe giren Tebliğ değişikliğinin sektörümüze ve uzmanlarımıza büyük zorluklar yaşatacağı, İşgücü ücretlerinin düşüşüne neden olarak kalitesiz raporların ortaya çıkacağı, deneyimli ve donanımlı uzmanlarımızı sektör dışına çıkarabilecek etkiler yaratacağı ve sonuç olarak mesleki kalitenin zarar göreceği öngörülmektedir.

Ülkesine ve milletine daima faydalı olan Üyelerimizin, bu düzenleme ile büyük hak kayıplarına uğrayacağı açık bir gerçektir. Birliğimiz, Üyelerinin neredeyse tamamının karşı çıktığı, hak kayıplarına yol açacağı öngörülen Tebliğ değişikliği ile ilgili Üyelerinin menfaati, hak ve yararları doğrultusunda çalışmalarına devam edecek, Üyelerinin hakkını, hukukun ve mevzuatın elverdiği her şekilde koruma çabasında olacaktır.

Finansal düzene zarar verecek eylem ve davranışlardan kaçınarak hukuki açıdan da kural koyucuların her kademesi ile birebir görüşerek bu haksızlığın giderilmesi hususunda mücadeleye devam edilmesi kararımız mevcuttur. Hukuki yollar da dâhil olmak üzere tüm seçenekler değerlendirilmekte ve görüşmelere devam edilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği