Bilgiler alınıyor...

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ (III-62.3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında

Sayın Üyemiz,

Sermaye Piyasası’nda faaliyette bulunacak gayrimenkul değerleme kuruluşları hakkında tebliğ (ııı-62.3)’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ (ııı-62.3.a) 18.07.2020 tarih 31189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yayınlanan Tebliğ değişikliğine buradan ulaşılması mümkündür.

Saygılarımızla,
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği