Bilgiler alınıyor...

Sahte lisans belgesi düzenleyerek değerleme faaliyeti gerçekleştirdiği tespit edilen şahsa verilen ceza hakkında - 12.03.2020

Sayın Üyemiz,

Birliğimiz tarafından sürdürülen denetim faaliyetleri sonucunda sahte lisans belgesi düzenleyerek değerleme faaliyeti gerçekleştirdiği tespit edilen Sunay Mutlu adlı şahıs hakkında T.C. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş olup, aynı zamanda Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirim yapılmıştır. Gayrimenkul Değerleme Lisansı olmamasına rağmen bir başkasına ait lisans belgesine kendi ismini yerleştirmek suretiyle gayrimenkul değerleme hizmeti vermesi nedeni ile Sunay MUTLU adlı şahsa VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 25’inci maddesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 38.308 TL idari para cezası kesilmiştir. Sektörümüzün mesleki İtibarı ve saygınlığının korunması amacıyla denetim ve disiplin uygulamalarımız devam edecektir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla;
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği