Bilgiler alınıyor...

VERBİS'e Kayıt Süreleri Hakkında - 24.12.2019

Sayın Üyemiz,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16’ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kaydolmak zorundadır. VERBİS’e başvuru, kayıt, bilgi girişi ve sorgulama işlemleri www.kvkk.gov.tr adresindeki VERBİS modülü veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) platformu üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Birliğimiz Üyesi bulunan Gayrimenkul Değerleme Kuruluşlarının da bu kapsamda yükümlülükleri bulunmaktadır. Veri Sorumluları Siciline kayıtla yükümlü olan veri sorumlularının 6698 sayılı Kanunun 18’inci maddesi gereği herhangi bir yaptırımla karşılaşmamaları için VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeleri hususu önem arz etmektedir.

Bununla birlikte Birliğimizin; Gayrimenkul Değerleme Kuruluşlarının, Kanun’da tanımlanan muafiyetler kapsamında değerlendirilmesi yönünde girişimleri devam etmektedir. Kayıt/bildirim süresinin azalması ve Birliğimiz girişimlerinin nasıl bir sonuç vereceğinin kesinleşmemesi nedeni ile Üyelerimizin gerekli önlemleri almaları hususunu bilgilerinize sunarız.

KVKK kapsamında yükümlüler ve detaylı bilgilere www.kvkk.gov.tr adresinden ulaşılması mümkündür.

Saygılarımızla,
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği