Bilgiler alınıyor...

Gayrimenkul Dışındaki Varlıkların Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamındaki Değerlemeleri İçin Hazırlanan Raporlarda Bulunması Gereken Asgari Hususlar - 09.10.2019

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) 11.04.2019 tarih ve 21/500 sayılı toplantısında “Gayrimenkul Dışındaki Varlıkların Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamındaki Değerlemelerinde Uyulacak Esaslar” (İlke Kararı) belirlenmiştir. İlke Kararı kapsamında sunulacak olan değerleme hizmetlerinde, Kurul görüşü alınmak suretiyle Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve Birliğimiz tarafından belirlenecek asgari unsurların değerleme raporlarının hazırlanmasında esas alınması karara bağlanmıştır. İlke Kararı’ndaki ilgili maddenin, söz konusu esasların belirlenmesi ve kamuya ilan edilmesini müteakip yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Söz konusu hususlar 11.04.2019 tarih ve 2019/19 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulmuştur.

Kurul görevlendirmesi kapsamında TSPB Değerleme Çalışma Grubu ve Birliğimiz Standartlar Komitesi Üyelerinden oluşan ortak çalışma grubu; “Gayrimenkul Dışındaki Varlıkların Değerleme Raporlarında Bulunması Gereken Asgari Unsurlar”ı belirlemiştir. Sonuç itibariyle Birliğimiz ve TSPB Yönetim Kurulu Kararları ile kabul edilen “Gayrimenkul Dışındaki Varlıkların Değerleme Raporlarında Bulunması Gereken Asgari Unsurlar” Kurulun onayına sunulmuş ve Kurul Karar Organı’nın 03.10.2019 tarih 55/1294 sayılı Kararı ile uygun görülmüştür.

Gayrimenkul Dışındaki Varlıkların Değerleme Raporlarında Bulunması Gereken Asgari Unsurlar” Birliğimizin 4’no’lu Genelgesi ile kamuoyuna duyurulmuştur.

4 No’lu Genelge’ye buradan ulaşılması mümkündür.

 

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği