Bilgiler alınıyor...

03 Ağustos 2019, Ankara “TDUB Üye Toplantısı” – 06.08.2019

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği tarafından düzenlenen, 3 Ağustos 2019 Ankara Üye Toplantısı, Ankara Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. TDUB Yönetim Kurulu Başkanı Encan Aydoğdu ve Başkanvekili Tuyan Ulugturhan’ın konuşmacı olduğu toplantıda; Aydoğdu, Birliğin karar ve uygulamaya yönelik stratejik planlarını üyelere sunmuştur. Toplantı, üyelerin de soru ve önerileriyle katılım sağlamasının ardından sona ermiştir.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği