Bilgiler alınıyor...

“Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği İletişim Komitesi’nde görev almak isteyen kişilerin başvuruları hakkında - 29.07.2019

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü’nün (Statü) “Komitelerin Çalışma Esasları” başlıklı 27’nci maddesi (1)’inci fıkrası uyarınca Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Mesleki Çalışma Komitelerinin Kuruluş, Çalışma ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesince faaliyet gösteren İletişim Komitesi’nde görev almak isteyen üyelerimizin, özgeçmişlerini  info@tdub.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği