Bilgiler alınıyor...

Yabancılara Taşınmaz Ediniminde Getirilen Değerleme Raporu Zorunluluğu Kapsamında Hazırlanan Değerleme Raporlarının Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Tarafından KEP Adresleri Üzerinden Tapu Müdürlüklerine İletilmesi Hususları Hakkında - 17.07.2019

Sayın Üyemiz;

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yayımlanan 15.02.2019 tarih 2019/1 sayılı genelge çerçevesince 04.03.2019 tarihi itibarıyla yabancı uyruklu kişilere artık sadece vatandaşlık başvurusunda değil, aynı zamanda alıcı veya satıcı olarak taraf oldukları tüm satış işlemlerinde de ‘gayrimenkul değerleme raporu’ zorunluluğu getirilmiştir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü;

1-Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları tarafından bu kapsamda hazırlanan değerleme raporlarının e-imzalı halinin KEP adresleri üzerinden Tapu Müdürlüklerine gönderilmesi,

2-Tapu Müdürlüklerinin, Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları tarafından gönderilen e-imzalı değerleme raporlarının iletildiği KEP adreslerini www.tdub.org.tr internet adresinden teyit etmelerini,

3-Usulüne uygun gönderilen değerleme raporlarının Tapu Müdürlüklerince ayrıca ıslak imza aranılmadan kabul edilmesi; KEP adresi dışında herhangi bir yöntemle (bizzat getirilerek, faks, e-mail vb.) gelen e-imzalı değerleme raporlarının ise kabul edilmemesi gerektiği,

hususlarında Tapu Müdürlüklerine talimat verildiğini, uygulama ile ilgili yukarıda yer verilen konularda Gayrimenkul Değerleme Kuruluşlarının bilgilendirilmesi hususunu Birliğimize iletmiştir.  

Bu çerçevede yabancı uyruklu kişilere vatandaşlık başvurusu ya da alıcı veya satıcı olarak taraf oldukları tüm satış işlemlerine yönelik hazırlanacak değerleme raporları; e-imzalı olarak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşlarının KEP adresleri üzerinden ilgili Tapu Müdürlüğünün KEP adresine iletilecektir. KEP adresi dışında, elden teslim dahil olmak üzere herhangi bir yöntemle (faks, e-mail vb.) değerleme raporunun ibraz edilmesi mümkün olmayacak ve Tapu Müdürlükleri tarafından kabul edilmeyecektir.

Tapu Müdürlüklerinin Kep adreslerine, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı sayfası; Bağlantılar; KEP Adresleri kısmından (buradan) ulaşım sağlanması mümkündür.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği