Bilgiler alınıyor...

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Mesleki Çalışma Komitelerinde Görev Almak İsteyen Kişilerin Başvuruları Hakkında - 28.06.2019

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü’nün (Statü) 24, 25 ve 26’ncı maddeleri ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Mesleki Çalışma Komitelerinin Kuruluş, Çalışma ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik’i uyarınca görev yapmakta olan Standartlar Komitesi ile Mesleki Eğitim ve Araştırma Komiteleri üyelerinin görev süreleri 30.06.2019 tarihinde dolacaktır.

Görev süreleri dolan komite üyeleri yerine atamalar gerçekleştirecektir. Komitelere atama usulleri Yönetmelikle belirlenmektedir. Komitelerde görev almak isteyen üyelerimizin özgeçmişlerini görev almak istedikleri Komiteyi belirterek 14 Temmuz 2019, Pazar günü mesai bitimine kadar info@tdub.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği