Bilgiler alınıyor...

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Onuncu Olağan Genel Kurul Kararları Hakkında - 22.06.2019

Sayın Üyemiz,

25.05.2019 tarihinde gerçekleşen Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (Birlik) Onuncu Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar; Birlik Statüsü’nün 13’üncü maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) onayına sunulmuştu.

Kurul Karar Organı’nın 20.06.2019 tarih ve 36/822 sayılı toplantısında, Birliğimizin Onuncu Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların, Birlik Statüsü’nün 13’üncü maddesinin beşinci fıkrası kapsamında onaylanarak yürürlüğe konulmasına karar verildiğine dair resmi yazı 21.06.2019 tarihinde Birliğimize ulaşmıştır.

Göreve gelen Birlik Yönetim Kurulu ilk toplantısı 21.06.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Encan Aydoğdu, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine  Sayın Tuyan Ulugturhan oybirliği ile seçilmiştir.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği