Bilgiler alınıyor...

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Onuncu Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında – 10.05.2019

Birliğimizin 10.05.2019 tarihli Onuncu Olağan Genel Kurul Toplantısında yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeni ile ikinci toplantı 25.05.2019 Cumartesi günü saat 09:00'da “Mustafa Kemal Kültür Merkezi (MKM) Uğur Mumcu Cad. No:8 34335 Akadlar, Beşiktaş/İstanbul” adresinde aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır.

Sayın Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

 

ONUNCU OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1-Toplantının açılması ve gündemin okunması,

2-Divan Başkanı ve Kâtiplerin seçimi, 

3-Divan Başkanı ve iki Kâtipten oluşan Divan Heyetine genel kurul tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,

4-Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetleme Kurulu Üyeliği ve Disiplin Komitesi Üyeliği için aday olacakların başvurularının alınması, 

5-Açılış konuşmaları, 

6-2018 yılı Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve onaylanması, 

7-Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği 2018 yılı bilanço, gelir gider tablosu ve kesin hesabının görüşülmesi ve onaylanması, 

8-Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği 2018 yılı Denetleme Kurulu raporunun görüşülmesi ve onaylanması, 

9-2018 yılında görev alan Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun görüşülmesi, 

10-2019 ve 2020 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetleme Kurulu Üyelerine ödenecek huzur haklarının belirlenmesi, 

11-2019 ve 2020 yılı Üyelik Aidatları ve Üyeliğe Giriş Ücretlerinin Belirlenmesi, 

12-2019 ve 2020 yılı bütçesinin görüşülmesi, karara bağlanması ve Yönetim Kuruluna bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisi verilmesi, 

13-Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetleme Kurulu Üyeleri ve Disiplin Komitesi Üyelerinin seçimi, 

14-Dilek ve temenniler, 

15-Kapanış.