Bilgiler alınıyor...

‘Taşınmaz Değer Bilgi Merkezi’nin Kurulması ve Yönetilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı’ Hakkında- 03.05.2019

T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce (TKGM) yürütülen ‘Taşınmaz Değer Bilgi Merkezi’nin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı’, 'Taşınmaz Değerleme Çalışmaları Hakkında İşbirliği Protokolü' çalışmalarının güncel hali bilgi edinilmesi amacıyla ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği