Bilgiler alınıyor...

TGBM Personel İlanı- ‘Yazılım Uzmanı’, ‘Linux Sistem Yöneticisi’ ve ‘Sistem Destek Uzman Yardımcısı’ – 26.04.2019

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin (TDUB) değerleme sektörünün kalitesini artırmak üzere ülke genelinde gayrimenkul değerleri konusunda veri analiz raporları oluşturmak ve yayımlamak amacıyla faaliyet gösteren iştiraki TDUB Gayrimenkul Bilgi Merkezi (TGBM), Bilgi İşlem Birimi’nde ‘Yazılım Uzmanı’, ‘Linux Sistem Yöneticisi’ ve ‘Sistem Destek Uzman Yardımcısı’ pozisyonlarında görevlendirmek üzere personel alımı gerçekleştirecektir. Analiz ve muhakeme yeteneği güçlü, dinamik, takipçi ve sistematik çalışabilen tüm adayların başvuruda bulunacakları pozisyon kodlarını konu bölümünde açıklayarak özgeçmişlerini info@tgbm.com.tr adresine en geç 24.05.2019 tarihine kadar e-posta yolu ile göndermeleri rica olunur.

 

1- Pozisyon: Yazılım Uzmanı (YU-JAVA2),

Aranan nitelikler

* Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Programcılığı ya da ilgili diğer mühendislik bölümlerinden mezun

* Yazılım geliştirme projelerinde en az 8 yıl tecrübeli ve birden fazla projede görev almış,

* SLDC (Software Development Life Cycle) yazılım yönetim disiplinleri ile AscciDoc, Markdown yazılım dokümantasyonu oluşturma disiplinlerini benimsemiş,

* Yazılım Design Pattern'lerine uyumlu kod yazma becerisi,

* Java J2EE, JSF, JPA/Hibernate, Web/Rest Service Client, PrimeFaces ile geliştirme yapmış,

* Web teknolojileri HTML, PHP, CSS'i aktif olarak projede kullanmış, AngularJS, ReactJS, Bootstrap gibi FrontEnd tasarımında tecrübe sahibi,

* Responsive Design ve SPA (Single Page Application) konularında bilgi sahibi,

* İleri düzey Linux (Ubuntu, Centos) işletim sistemi kullanabilen,

* Java Server olarak GlassFish (Payara), WildFly uygulamalarında tecrübe sahibi,

* Netbeans/Eclipse, Maven, Git teknolojileriyle uygulama geliştirme konusunda tecrübeli,

* Veri tabanı konusuna hakim, iyi derecede SQL ve NoSQL bilgisine sahip (MySql, MariaDB, MongoDB),

* OLAP Cube Yapıları konusunda bilgi sahibi,

* Bilişim alanındaki literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilen,

* Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için).

İşin tanımı

* Proje yöneticisi tarafından verilen işi, tam, eksiksiz ve proje planı dahilinde yapmak,

* Proje analiz çalışmalarında görev almak, katkıda bulunmak,

* Projelerin tasarım aşamasında görev almak, katkıda bulunmak,

* Proje belgelerinin güncel tutulmasına katkıda bulunmak,

* Uygulama süreçlerinde karşılaşılan hata ve yeni durumlara göre çözümler üretmek,

* Proje ve modülleriyle ilgili, Yazılım Tasarım Dökümanı'nı hazırlamak,

* Performans iyileştirici geliştirmeler ve modifikasyonlar yapmak, bakım faaliyetlerini yürütmek,

* Geliştirme sonrası uygulamaların testini yapmak ve gerekli eğitimlerini vermek,

 

2- Pozisyon: Linux Sistem Yöneticisi (SY-LINUX2),

Aranan nitelikler

* Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinden ya da ilgili diğer mühendislik bölümlerinden mezun

* İleri düzey Linux sunucu (Ubuntu, Centos) yönetiminde en az 8 yıl tecrübeli,

* Sunucu izleme araçları (Zabbix, Graylog, Nagios vb.) kullanımı konusunda tecrübeli,

* Yedekleme, güç dengeleme, güncelleme yönetimi konularında tecrübeli,

* Uzaktan erişim ve yönetim konularında tecrübeli,

* Java Server olarak GlassFish (Payara) sunucu yönetiminde tecrübeli,

* Sanal sistemler konusunda bilgi sahibi olmak,

* Network yönetimi ve güvenliği (Firewall) konusunda bilgi sahibi olmak,

* Web server (Apache) sunucu yönetiminde bilgi sahibi olmak,

* Web/Rest servisleri konusunda bilgi sahibi olmak,

* Veritabanı servisleri (MongoDB, PostgreSQL) konusunda bilgi sahibi olmak,

* Versiyon kontrol ve derleme servisleri (Git, Nexus, Maven vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,

* OLAP Cube Yapıları konusunda bilgi sahibi,

* Planlama ve organizasyon becerisi olmalı,

* Problemler karşısında çözüm üretme yeteneği olmalı,

* Bilişim alanındaki literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilen,

* Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için).

İş tanımı

* Yazılım geliştirme ve uygulama hizmeti verilen sunucuların yönetilmesi,

* Birden fazla sunucu ve veri merkezinden oluşan sistem ve altyapının kesintisiz hizmet vermesini sağlamak,

* Yazılım yükseltmeleri, yamalar ile sunucu, iş istasyonları ve ağ donanımındaki güvenlik güncellemelerini yönetmek,

* İşletim sistemi, üçüncü parti yazılımlar ve sistem yönetim araçlarının sağlıklı çalışıyor olmasını periyodik olarak test etmek,

* Sistem performansını ve kapasite planlamasını proaktif olarak izlemek ve raporlamak,

* Kesinti anı çözüm senaryolarını oluşturmak ve uygulamak,

* Kurulum veya prosedür belgelerini oluşturmak ve güncellemek,

* Sistemli bir şekilde yedekleme faaliyetlerini gerçekleştirmek,

* Olası sorunların tespiti ve çözümü konusunda ilgili ekip ve üreticiler ile birlikte çalışma yapmak,

* Takip edilen görevlerle ilgili teknik dokümantasyonları tamamlamak, günceleri tutmak,

* Dönüşümlü olarak acil durum müdahale takımında yer almak.

 

3-Pozisyon: Sistem Destek Uzman Yardımcısı (SDUY)

Aranan nitelikler

* Üniversitelerin Bilgisayar, Yazılım, Elektronik ve Haberleşme bölümlerinden ya da ilgili diğer bölümlerden yüksekokul veya lisans mezunu

* Windows ve linux sistemler konusunda en az 3 yıl tecrübeli,

* Yazılım, sistem ve network konularında kullanıcı desteği verebilecek bilgi sahibi,

* Yazılı ve sözlü iletişim kurabilmeli,

* Planlama ve organizasyon becerisi olmalı,

* Problemler karşısında çözüm üretme yeteneği olmalı,

* Bilişim alanındaki literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilen

* Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için)

İş tanımı

* Sistem kullanıcılarını tanımlamak ve takibini yapmak,

* Sistemin düzgün çalışması için iç ve dış kullanıcılara yönelik bilgilendirme ve eğitim belgelerini oluşturmak ve güncellemek,

* Yazılım kurulumu ve kullanımı konularında yazılı ve sözlü kullanıcı desteğini vermek,

* Yazılım kullanıcı eğitimlerini vermek,

* Yeni özelliklerin test çalışmalarına katılmak,

* Sorunların tespiti ve çözümü konusunda ilgili ekip ve geliştiriciler ile birlikte çalışma yapmak,

* Sistem kullanımı ile ilgili takip ve analiz raporlarını oluşturmak,

* Takip edilen görevlerle ilgili dokümantasyonları tamamlamak, günceleri tutmak,

* Dönüşümlü olarak acil durum müdahale takımında yer almak.

 

Saygılarımızla,

TDUB Gayrimenkul Bilgi Merkezi