Bilgiler alınıyor...

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Onuncu Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında - 25.04.2019

Birlik Yönetim Kurulu, 10.04.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantıda;

  1. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Komitesi üyelerinin seçimlerinin yapılacağı Birliğimiz Onuncu Olağan Genel Kurul toplantısının, 10.05.2019 Cuma günü saat 09:00’da “Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Sümer Sokak No:3 Ayazağa Ticaret Merkezi Kat:14/B Sarıyer/İstanbul” adresinde, bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantının 25.05.2019 Cumartesi günü saat 09:00'da “Mustafa Kemal Kültür Merkezi (MKM) Uğur Mumcu Cad. No:8 34335 Akadlar, Beşiktaş/İstanbul” adresinde aşağıda belirtilen gündem ile yapılmasına,
  2. 25.04.2019 tarihinden önce üyeliğe kabul edilen üyelerimizin Onuncu Olağan Genel Kurul toplantısına katılabilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

ONUNCU OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1-Toplantının açılması ve gündemin okunması,

2-Divan Başkanı ve Kâtiplerin seçimi, 

3-Divan Başkanı ve iki Kâtipten oluşan Divan Heyetine genel kurul tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,

4-Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetleme Kurulu Üyeliği ve Disiplin Komitesi Üyeliği için aday olacakların başvurularının alınması, 

5-Açılış konuşmaları, 

6-2018 yılı Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve onaylanması, 

7-Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği 2018 yılı bilanço, gelir gider tablosu ve kesin hesabının görüşülmesi ve onaylanması, 

8-Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği 2018 yılı Denetleme Kurulu raporunun görüşülmesi ve onaylanması, 

9-2018 yılında görev alan Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun görüşülmesi, 

10-2019 ve 2020 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetleme Kurulu Üyelerine ödenecek huzur haklarının belirlenmesi, 

11-2019 ve 2020 yılı Üyelik Aidatları ve Üyeliğe Giriş Ücretlerinin Belirlenmesi, 

12-2019 ve 2020 yılı bütçesinin görüşülmesi, karara bağlanması ve Yönetim Kuruluna bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisi verilmesi, 

13-Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetleme Kurulu Üyeleri ve Disiplin Komitesi Üyelerinin seçimi, 

14-Dilek ve temenniler, 

15-Kapanış.

 

TDUB 2018 Yılı Faaliyet Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği