Bilgiler alınıyor...

‘Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programı'nın Kaldırılması Hakkında - 19.04.2019

18/04/2019 tarihli 2019/20 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde yayımlanan; Kurul Karar Organı’nın 18/04/2019 tarih ve 23/532 sayılı Kararı Uyarınca değerleme uzmanlarının mesleki tecrübelerinin Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. tarafından düzenlenen eğitim programı ile sağlanması uygulamasına 19.04.2019 tarihi itibarıyla son verilmesine karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

 

 

Kurul Karar Organı’nın 18/04/2019 tarih ve 23/532 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru: 
 
Kurulumuzun “Gayrimenkul Değerleme Uzmanları ve Konut Değerleme Uzmanları İçin Aranan Tecrübe Koşulunun Uygulama Esasları” başlıklı 19.08.2014 tarih ve 2014/24 sayılı Kurul Bülteni ile kamuya duyurulan 17.07.2014 tarihli ve 22/735 sayılı İlke Kararı’nın “Ortak Düzenlemeler” başlıklı bölümünde yer alan “Yukarıdaki bentler uyarınca 3 yıllık tecrübe şartını tevsik eden rapor sunamadığı veya diğer şartları taşımadığı için başvurusu kabul edilmeyen adaylar, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. tarafından düzenlenecek ve içeriği Kurulca onaylanacak mesleki uygulamalı eğitim programına katılmaları ve başarılı olmaları halinde tecrübe şartını sağlamış sayılacaklardır” ifadesinin çıkarılmasına ve bu kapsamda değerleme uzmanlarının mesleki tecrübelerinin Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. tarafından düzenlenen eğitim programı ile sağlanması uygulamasına 19.04.2019 tarihi itibariyle son verilmesine karar verilmiştir.