Bilgiler alınıyor...

‘Taşınmaz Değer Bilgi Merkezi’nin Kurulması ve Yönetilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı’ Hakkında- 18.04.2019

T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce (TKGM) yürütülen ‘Taşınmaz Değer Bilgi Merkezi’nin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı’, çalışmalarının güncel hali bilgi edinilmesi amacıyla ekte sunulmuştur. 18 Şubat 2019 tarihinde Birliğimiz üyelerinin görüşüne de sunduğumuz çalışma, halen Taslak aşamasında olup, TKGM ile görüş alışverişinde bulunmak üzere toplantı ve görüşmeler devam etmektedir.

Saygılarımızla

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği