Bilgiler alınıyor...

10. Olağan Genel Kurul Hakkında Üyelerimize Duyuru- 18.04.2019

Değerli üyeler,

Birliğimizin 10. Olağan Genel Kurulu, ayrıntılarını daha sonra duyuracağımız üzere, 25 Mayıs 2019 tarihinde Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde (MKM) gerçekleştirilecektir. Üye sayımızın sekiz binlere ulaştığı bir dönemde bu Genel Kurul’un organizasyonu ve başarılı bir şekilde sonuçlandırılması hepimiz için çok önemli ve ağır bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun en ağır kısmı da doğal olarak Yönetim Kurulu’na düşmektedir.

Değerleme sektörü çok önemli konuların gündemde olduğu bir süreçten geçmektedir. Bir taraftan yeni yapısal düzenlemelere çalışılırken, diğer taraftan yeni iş alanları ve ağır sorumluluğumuzun giderilmesine yönelik faaliyetler hızlı bir şekilde sürdürülmektedir.

Bu kapsamda Taşınmaz Değerleme Sistemi’nin yanı sıra yeni iş alanları konusundaki gelişmeler, üyelerimiz tarafından da yakınen takip edilmektedir. Diğer taraftan sözleşmeler ve mesleki sorumluluk sigortası konusunda kayda değer adımlar atılmıştır.

Böylesine önemli hususların gündemimizde olduğu bir ortamda Genel Kurul’umuzu ve özellikle de seçim sürecini hata yapmadan, ayrışmadan ve yeni kazanımları hak ettiğimizi gösterecek bir olgunlukla, birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek sonuçlandırmak mecburiyetindeyiz.

Kuruluşundan bu yana içinde bulunduğum ve son dönemde de Yönetim Kurulu Başkanı olarak onurla görev aldığım bu zor dönemi en adil şekilde yönetmek ve sizlerden edindiğim bilgi ve tecrübelerimi yeni yönetime aktarmak konusundaki irade ve düşüncelerimi bu vesile ile üyelerimizle paylaşmak istiyorum.

Buradan hareketle, ilk defa uygulanacak bir yöntemle, yeni dönemde kurullara adaylık için başvuracak üyelerimiz arasında kendilerini ifade etmek isteyen tüm arkadaşlarımız için son 3 haftalık süreçte web sayfamızdan her kategori için ayrı ayrı listeler oluşturularak tanıtım duyuruları yapılacaktır. Bunun için bir standart gözetilerek aday tanıtım formu oluşturulmuş olup eşanlı olarak bu kapsamdaki tanıtım müracaatlarının alımına başlanacaktır. Diğer taraftan bağımsız üyelerin seçimi ile ilgili süreç, statü gereği sürdürülmekte olup bu ay sonuna kadar kesinleştirilmesi beklenmektedir.

Birlik Statüsü gereğince üyeler, adaylık başvurularını seçimli Genel Kurul sırasında yapacaktır. İlgili üyeler, Aday Tanıtım Formu’nu ise, kendilerini daha iyi tanıtmak amacıyla Birliğimize gönderecektir. Hukuki ve etik olmayan, siyasal içerik taşıyan, vaad içeren vs. hususlara tanıtımda yer verilmeyecektir.  

Aday Tanıtım Formu’na buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla,

Şinasi Bayraktar

Başkan