Bilgiler alınıyor...

BDDK Yönetmelik Taslağı görüşe açıldı- 23.03.2019

Sektörümüzün ve uygulamalarının ağırlıklı olarak ele alındığı ve SPK, BDDK, TDUB ile bazı üyelerimizin katılım sağladığı 22 Şubat ve onu takiben 8 Mart 2019 tarihlerinde Bankalar Birliği yetkilileriyle yapılan görüşme ve değerlendirmeler sonucunda, BDDK’nın 12 Ocak 2017 tarihli ‘Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması hususunda önemli bir adım atılmıştır. Sektörümüzü önemli ölçüde etkileyecek olan Yönetmelik Taslağı ile Mesleki Sorumluluk Sigortası ve Bağımsızlık Beyanı ile ilgili yönetmelik hükümlerinin değiştirilmesi öngörülmektedir. Yönetmelik Taslağı’, Birliğimiz ve diğer tarafların görüşlerine açılmış olup Birlik görüşünün oluşturulmasını temin etmek üzere, üyelerimizin Taslak hakkındaki görüşlerinin 27 Mart 2019 tarihine kadar gorus@tdub.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Ekler;

Görüş Dosyası

Yönetmelik Taslağı

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği