Bilgiler alınıyor...

Değerlemede karşılaşılan sorunların sektör temsilcileriyle görüşülmesine devam ediliyor -11.03.2019

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB), 22 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirdikleri sektörel toplantının ardından 8 Mart 2019 tarihinde bu kez Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) daveti ile bir araya geldi. TBB’nin İstanbul’daki genel merkezinde düzenlenen toplantıya, SPK ile BDDK’nın üst düzey temsilcilerinin yanı sıra bankaların değerleme birimlerinin sorumlu yetkilileri, TDUB yönetim kurulu başkanı ile 2 yönetim kurulu üyesi katıldı.

TDUB sektörün temel sorunlarını dile getirdi

Değerleme faaliyetini daha nitelikli hale getirmek ve sermaye piyasası, bankacılık ve diğer tüm ilgili alanlara verilen hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla düzenlenen bu toplantıda TDUB Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Bayraktar, değerleme sektörünün temel sorunlarını aktardı. Toplantıda TDUB Gayrimenkul Bilgi Merkezi’nin (TGBM) sektöre katkısı, Taşınmaz Değerleme Sistemi’yle ilgili temel beklentiler ile bu alandaki altyapı çalışmalarının önemine değinen Bayraktar, sektörün öne çıkan sorunlarını değerleme sözleşmelerindeki ağır hükümler, mesleki sorumluluk sigortasının yetersizliği, hatalı değerlemelerdeki hakem ve tahkim eksikliği, değerleme faaliyetinin önündeki bürokratik engeller, değerleme uzmanlarının sahada karşılaştıkları güçlükler, değerleme kuruluşlarının üzerindeki yükler ve TGBM’nin yapısının güçlendirilmesine olan ihtiyaç ve stardardizasyon eksikliği” olarak dile getirdi.

Değerlemede niteliği artıracak yeni kararlar gündemde

Değerleme sektörünün aksayan hususlarının ivedilikle tespit edilerek çözüme kavuşturulması açısından önemli bir fırsat olarak görülen toplantıda bazı önemli kararlar da alındı. Toplantıda bankalarla değerleme kuruluşları arasında yapılan sözleşmelerde yer alan ve değerleme kuruluşlarının bağımsızlığını ihlal eden maddelerin gözden geçirilmesi kabul edildi. Bununla birlikte, TDUB’un düzenlediği ve bankalarla değerleme kuruluşları arasında yapılacak sözleşmelere esas teşkil eden uluslararası değerleme standartlarına bağlı olan ‘iyi uygulama kılavuzlarının’ Türkiye Bankalar Birliği’ne gönderilmesi ve onların görüşü alındıktan sonra Mart ayı sonunda uygulama konulması kararı alındı.

Toplantıda sektör açısından çok önemli bir konu olan ‘mesleki sorumluluk sigortası’yla ilgili mesleki tanımların yapılması ve klozların tamamlanmasına ilişkin eksikliklerin giderilmesine yönelik adım atılması da karara bağlandı. Ayrıca hatalı değerlemelerde hakem heyeti veya tahkim kurulunun olmayışının bir eksiklik olduğunun belirtildiği toplantıda, bu alanda ivedilikle çalışma yapılması benimsendi.

Toplantıda tüm bu kararlarla ilgili olarak Nisan ayının başında bir toplantı daha yapılacağı ve Türkiye Bankalar Birliği’nin bu toplantı ile ilgili organizasyonları ve yeni görevlendirmeleri de TDUB ile görüş birliği oluşturarak düzenleyeceği bilgisi verildi.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği