Bilgiler alınıyor...

Bilirkişilik Başvuruları Hakkında - 31.12.2018

Sayın Üyemiz,

 

Birliğimiz Üyesi Değerleme Uzmanları; yeterlilikleri ve yetkinlikleri bulunduğu gayrimenkul alanında, Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Yönetmeliği çerçevesinde, Bilirkişi olarak görevlendirilmek üzere Bilirkişilik Bölge Kurullarına başvurularını gerçekleştirmişlerdir.

Bilirkişilik Bölge Kurulları tarafından Bilirkişilik başvurusunda bulunan Birliğimiz Üyelerinden, başvuru aşamasında istenen belgeler arasında sayılmamakla birlikte, mesleki tecrübenin tevsiki hususunda Birliğimiz tarafından verilecek belge talep edilmektedir.

Bu çerçevede Birliğimiz Üyeleri de tecrübe koşulunun tevsiki hususunda Bilirkişilik Bölge Kurullarını iletmek üzere söz konusu belgeyi Birliğimizden talep etmektedirler. Birliğimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.12.2018 tarihi itibariyle Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı almış kişilerin Gayrimenkul Değerleme Uzmanı veya Konut Değerleme Uzmanı olabilmeleri için mevzuatla aranan mesleki iş tecrübelerinin kontrolü hususunda görevlendirilmiştir. 10.12.2018 tarihine kadar tecrübe koşulunun tevsiki konusunda Birliğimiz nezdinde herhangi bir inceleme yapılmamış olup hali hazırda Birliğimiz nezdinde bu bilgi bulunmamaktadır.

Bilirkişilik başvurusunda bulunan Üyelerimizin anılan belgeyi ibraz edememesi nedeni ile mağduriyet yaşayacağı, başvuruların Birliğimiz nezdindeki inceleme süresi de dikkate alınarak tecrübe koşulunun tevsiki hususundaki belgelerin temini ile ilgili Birliğimiz Üyelerine 28.02.2019 tarihine kadar ek süre verilmesi yönündeki talebimiz T.C. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığına yazı ile bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği