Bilgiler alınıyor...

Tecrübe Koşulunun Tevsiki Hususunda Tereddütte Kalınan Konular Hakkında - 24.12.2018

Sayın Üyemiz,

İlgili mevzuat çerçevesince Değerleme Uzmanları için aranan tecrübe koşulunun tevsiki hususunda 07.12.2018 ve 10.12.2018 tarihli duyuruları takiben tereddütte kalınan hususlar Birliğimize iletilmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki konulara açıklık getirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

  1. Lisans tarihi 17.07.2014 tarihinden önce olan Değerleme Uzmanları, tecrübe koşulunu lisans belgesi başvurusu aşamasında tevsik etmişlerdir. Bu nedenle tecrübe koşulunun tevsiki hususunda Birliğimize başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.
  2. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.07.2014 tarih ve 22/735 sayılı İlke Kararı ile düzenlendiği üzere, tecrübe şartının sağlandığını tevsik eden rapor sunamayan veya diğer şartları taşımadığı için başvuruda bulunamayan adaylar, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. tarafından düzenlenen mesleki uygulamalı eğitim programına katılmaları ve başarılı olmaları halinde tecrübe şartını sağlamış sayılmaktadır. Söz konusu eğitimler sonucu tecrübe şartını sağladıklarını gösterir belgeye sahip olan Değerleme Uzmanlarının Birliğimize başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.
  3. Lisans tarihi 17.07.2014 tarihinden ileri olan lisans sahipleri, Değerleme Uzmanı unvanına haiz olabilmeleri için mevzuatla belirlenen mesleki tecrübeye sahip olduklarını tevsik etmeleri gerekmektedir. Bu durumda olan kişiler;
    1. Bir Değerleme Kuruluşu personel kadrosunda istihdam edilmek üzere başvuruda bulunacaklar ise, tecrübe koşulunun tevsik edildiğini gösterir belgeyi temin etmek üzere Birliğe başvuruda bulunacaklardır.
    2. Değerleme Kuruluşları ile sözleşme ihdas ederek değerleme hizmeti verecekler ise, tecrübe koşulunun tevsik edildiğini gösterir belgeyi temin etmek üzere Birliğe başvuruda bulunacaklardır.
    3. Değerleme faaliyeti ile iştigal etmeyen lisans sahiplerinin, tecrübe koşulunun tevsiki hususunda Birliğe başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği