Bilgiler alınıyor...

10. Olağan Genel Kurul Hakkında - 11.12.2018

Birliğimiz, yıllık bütçeyi ve kesin hesabı görüşerek karara bağlamak, Denetleme Kurulu raporunu görüşerek karara bağlamak ve Yönetim Kurulunu ibra etmek amacı ile her yıl mayıs ayında Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte her yıl sonunda bir sonraki yılın bütçesini kabul etmek üzere Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirmektedir.

Birlik yönetim organlarının seçim tarihleri gerek olağan genel kurul gerekse yıl sonunda bütçenin belirlendiği olağanüstü genel kurul tarihleri ile uyuşmamaktadır. Bu nedenle her iki yıllık dönemde seçimlerin yapılabilmesi için ek bir olağanüstü genel kurul daha gerçekleştirilmektedir.

Birliğimiz, Birlik Statüsü ile düzenlendiği üzere her türlü işlem ve hesaplarına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu’nun yıllık olağan denetimine tabidir. Birliğin 2017 yılı işlem ve hesaplarına yönelik Kurul tarafından yapılan denetimler sonucunda hazırlanan Denetim Raporu ve buna bağlı 20.06.2018 tarih ve 26/745 sayılı Kurul Kararı ile “…. mevcut düzenleme yapısı nedeniyle her yıl en az bir olağan bir de olağanüstü genel kurul yapmak zorunda olan Birliğin üye sayısı ve yürütülen projelerin her yıl artmasıyla birlikte genel kurullara tahsis edilen kaynakların maliyetinin giderek yükseldiği dikkate alınarak, Birlik faaliyetlerinde verimliliğin artırılmasını teminen mevzuatta her yıl en azından bir olağan bir de olağanüstü genel kurulu yapma zorunluluğunu ortadan kaldıracak bir organizasyon ve mevzuat değişikliği çalışması yapılmasına” Karar verildiği bildirilmiştir.

Kurulun bu talimatı üzerine yapılan değerlendirme ve çalışmalar Kurul’a iletilmiştir. Bu çerçevede; Kurulun 24.11.2018 tarihli toplantısında; Birlik yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin komitesi üyelerinin, Statü uyarınca her yılın Mayıs ayı içerisinde toplanması zorunlu olağan genel kurula kadar (Mayıs 2019) görevlerine devam etmelerine engel bir husus olmadığı, Birlik bütçesi ile ilgili konuların her yılın Mayıs ayında gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında görüşülmesine karar verildiği Birliğimize bildirilmiştir.

Kurul Kararı çerçevesince; Birliğimiz yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin komitesi üyelerinin seçimi ile Birlik bütçesi ile ilgili konuların görüşülmesi 2019 Mayıs ayında gerçekleştirilecek 10. Olağan Genel Kurulda gerçekleştirilecektir.

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği