Bilgiler alınıyor...

“Gayrimenkullerin Vergilendirilmesinde Önemli Konular” Semineri ve “İmar Barışı: Sorunlar ve Çözümler” Paneli gerçekleşmiştir. - 03.12.2018

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Şinasi Bayraktar’ın açılış konuşması ile başlayan program, PWC Türkiye Gayrimenkul Sektörü Ülke Lideri Sayın Ersun Bayraktaroğlu’nun “Gayrimenkullerin Vergilendirilmesinde Önemli Konular” semineri ile devam etmiştir.

“İmar Barışı: Sorunlar ve Çözümler” Panelinde; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Adil Hakan Ayber’in “İmar Barışı Tebliği ve İmar Barışı Uygulamalarının Tapu Kadastro'ya Yansıması”, İstanbul Barosu Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonu Başkanı Sayın Av. M. Şeref Kısacık’ın “İmar Barışı Uygulamalarının Hukuki Boyutu", TDUB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Aykut DİLİBAL’ın “İmar Barışının Değere Etkisi”, Harita - Kadastro Mühendisi, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Sayın Turgay Gültekin’in “İmar Barışının Kat Mülkiyetine Etkisi” konulu başlıklar ile konuşmalar gerçekleşmiş, İmar Barışı sürecinde değerleme de dahil olmak üzere karşılaşılan sorunlar, mevcut durum analizi ve geleceğe olan yansımaları ele alınmıştır.

Katılımlarından ve katkılarından dolayı değerli konuşmacılarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği