Bilgiler alınıyor...

2019 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları 31 Aralık 2018 Tarih ve 30642 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi - 01.01.2019 Değerli Üyelerimiz, Sayın İlgililer, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin 2019 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları (Asgari Ücret Tarifesi), Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiştir. Asgari Ücret Tarifesi, 31.12.201...
1.1.2019
Bilirkişilik Başvuruları Hakkında - 31.12.2018 Sayın Üyemiz,   Birliğimiz Üyesi Değerleme Uzmanları; yeterlilikleri ve yetkinlikleri bulunduğu gayrimenkul alanında, Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Yönetmeliği çerçevesinde, Bilirkişi olarak görevlendirilmek üzere Bilirkişilik Bölge Kurullarına başvurularını gerçekleştirmişlerdir. ...
31.12.2018
Personel İlanı - İş Analisti - 28.12.2018 Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Gayrimenkul Bilgi Merkezi A.Ş,’nde İş Analisti olarak görevlendirmek üzere personel alımı gerçekleştirilecektir. Başvuruda bulunmak isteyen adayların özgeçmişlerini info@tgbm.com.tr adresine iletmeleri gerekmektedir. Aranan Nitelikler Üniversitelerin 4 yıllık ...
28.12.2018
Personel İlanı - Kurumsal İletişim ve Uluslararası İlişkiler - 28.12.2018 Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği “Kurumsal İletişim ve Uluslararası İlişkiler” biriminde görevlendirmek üzere personel alımı gerçekleştirilecektir. Başvuruda bulunmak isteyen adayların özgeçmişlerini info@tdub.org.tr adresine e-posta olarak göndermesi rica olunur. Aranan Nitelikler Kurumsa...
28.12.2018
Personel İlanı - Yazılım Uzmanı - 28.12.2018 Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Gayrimenkul Bilgi Merkezi A.Ş. Bilgi İşlem biriminde “Yazılım Uzmanı (YU-JAVA2)” olarak görevlendirilmek üzere personel alımı gerçekleştirilecektir. Başvuruda bulunmak isteyen adayların özgeçmişlerini info@tgbm.com.tr adresine iletmeleri mümkündür. B...
28.12.2018
Tecrübe Koşulunun Tevsiki Hakkında - 27.12.2018 Sayın Üyemiz,   İlgili mevzuat çerçevesince Değerleme Uzmanları için aranan tecrübe koşulunun tevsiki hususunda 07.12.2018 ve 10.12.2018 tarihli duyuruları takiben tereddütte kalınan hususlar Birliğimize iletilmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki konulara açıklık getirilmesi ihtiyacı doğmuştur. ...
27.12.2018
01.01.2019 tarihi itibarıyla geçerli olacak “Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddesi hakkında - 24.12.2018 Sayın Üyemiz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun “Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik”in (Yönetmelik) 3 üncü maddesi birinci fıkrasında (d) bendi Değerleme Uzmanı tanımlanmaktadır. Y&...
24.12.2018
Tecrübe Koşulunun Tevsiki Hususunda Tereddütte Kalınan Konular Hakkında - 24.12.2018 Sayın Üyemiz, İlgili mevzuat çerçevesince Değerleme Uzmanları için aranan tecrübe koşulunun tevsiki hususunda 07.12.2018 ve 10.12.2018 tarihli duyuruları takiben tereddütte kalınan hususlar Birliğimize iletilmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki konulara açıklık getirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Lisans t...
24.12.2018
“Gayrimenkul Dışındaki Varlıkların Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamındaki Değerlemelerinde Uyulacak Esaslar” Konulu İlke Kararı Taslağı’nın Üyelerimizin Görüşlerine Açılması – 24.12.2018 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.12.2018 tarihinde yayımlanan “Gayrimenkul Dışındaki Varlıkların Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamındaki Değerlemelerinde Uyulacak Esaslar” konulu İlke Kararı taslağı görüşe açılmıştır. Birliğimiz tarafından verilecek görüşe temel teşkil etmek üzere görüş v...
24.12.2018
Gayrimenkul Dışındaki Varlıkların Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamındaki Değerlemelerinde Uyulacak Esaslar - 14.12.2018 “Gayrimenkul Dışındaki Varlıkların Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamındaki Değerlemelerinde Uyulacak Esaslar” konulu İlke Kararı taslağı 13.12.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmıştır. Duyuru için tıklayınız... Gayrimenkul Dışındaki Varlıkların Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamındaki Değerlemelerinde...
14.12.2018
10. Olağan Genel Kurul Hakkında - 11.12.2018 Birliğimiz, yıllık bütçeyi ve kesin hesabı görüşerek karara bağlamak, Denetleme Kurulu raporunu görüşerek karara bağlamak ve Yönetim Kurulunu ibra etmek amacı ile her yıl mayıs ayında Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte her yıl sonunda bir sonraki yılın bütçe...
11.12.2018
Değerleme Uzmanları İçin Aranan Tecrübe Koşulunun Tevsiki Hususunda Başvuru ve İnceleme Esasları - 07.12.2018 “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7 Tebliği)” hükümleri çerçevesinde, Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı almış kişilerin Gayrimenkul Değerleme Uzmanı veya Konut Değerleme Uzmanı olabilmeleri için...
7.12.2018
“Gayrimenkullerin Vergilendirilmesinde Önemli Konular” Semineri ve “İmar Barışı: Sorunlar ve Çözümler” Paneli gerçekleşmiştir. - 03.12.2018 Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Şinasi Bayraktar’ın açılış konuşması ile başlayan program, PWC Türkiye Gayrimenkul Sektörü Ülke Lideri Sayın Ersun Bayraktaroğlu’nun “Gayrimenkullerin Vergilendirilmesinde Önemli Konular” semineri ile devam etmiştir. “İmar Barışı: Sorunlar ve &Cced...
3.12.2018
“Sermaye Piyasası Kurumlarında Dijital Dönüşüm ve Kariyer” Etkinliği Hakkında - 03.12.2018 “Sermaye Piyasası Kurumlarında Dijital Dönüşüm ve Kariyer” etkinliği 28 Kasım 2018 tarihinde Pamukkale Üniversitesi’nde gerçekleşmiş,  Birlik Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Caner Coşkun konuşmacı olarak katılım sağlamışlardır.  Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği   ...
3.12.2018
7. Gayrimenkulde Liderler Zirvesi – 28.11.2018 Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan “7. Gayrimenkulde Liderler Zirvesi” “Gayrimenkulun Ekonomik Boyutu” 29 Kasım 2018 tarihinde Dedeman Hotel İstanbul’da gerçekleşecektir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği   Zirve Programı İçin tıklayın...
28.11.2018
“TDUB Üye Toplantısı” 07 Kasım 2018 Tarihinde İstanbul’da Gerçekleşti. - 13.11.2018 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve gayrimenkul değerleme sektörüne ilişkin son dönemde yaşanan gelişmeler, yapılan çalışmalar hakkında görüş ve değerlendirmelerin gerçekleştirildiği “TDUB Üye Toplantısı” 07 Kasım 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleşmiştir. Saygılarım...
13.11.2018
07 Kasım 2018, İstanbul “TDUB Üye Toplantısı” - 04.11.2018 07 Kasım 2018, İstanbul TDUB Üye Toplantısı 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve gayrimenkul değerleme sektörüne ilişkin son dönemde yaşanan gelişmeler, yapılan çalışmalar hakkında görüş ve değerlendirmelerin gerçekleştirileceği “TDUB Üye Toplantısı” 07 Kasım 2018, Çarş...
4.11.2018
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Değerleme Sektöründeki Gelişmeler Hakkında – 04 Kasım 2018 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Değerleme Sektöründeki Gelişmeler Bilindiği üzere, sermaye piyasası ve bankacılık alanına yönelik düzenlemeler ile birlikte yaklaşık 18 ayrı mevzuatta yer bulan değerleme sektörü; mesleki donanım ve yeterlilikleri ile hızla genişlemektedir. Çok dar bir kadro i...
4.11.2018
"31.12.2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar için Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresi” Hakkında - 31.10.2018 31.12.2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya  Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresinin 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmasına Dair Karar; 31.10.2018 tarihli ve 30581 sayılı resmi gazetede yayımlanmışır. Bilgilerinize sunarız. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği ...
31.10.2018
"2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" - 28.10.2018 Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan "2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" 27 Ekim 2018 tarihli ve 30578 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yıllık programda “Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre” başlığı altında, Gayrimenkul De...
28.10.2018
100 Günlük İcraat Programı İçerisinde Yer Alan Taşınmaz Değerleme Sistemi ile İlgili Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü İle Toplantı Gerçekleştirildi - 27.10.2018 100 Günlük İcraat Programında yer alan  Taşınmaz Değerleme Sistemi ile ilgili olarak 26.10.2018 tarihinde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nde toplantı düzenlenmiştir. Birliğimiz ve TKGM’nin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet...
27.10.2018
TDUB Komiteleri Toplantısı Hakkında Mesleki çalışma komitelerimizin gündemleri, çalışmaları ve sektörümüz ile ilgili genel değerlendirmelerde bulunmak üzere 20 Ekim 2018 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir.  Birlik Yönetim Kurulu ve Mesleki Çalışma Komitesi Üyelerinin katılım sağladığı toplantıda, Komitelerin...
23.10.2018
Acı Kaybımız... Birliğimiz Üyesi Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Semih YURDAKUL, görevi başında trafik kazası geçirerek vefat etmiştir. Cenazesi yarın öğle namazını müteakiben Eskişehir Sami Ramazanoğlu Cami’inden kaldırılacaktır. Merhuma Allahtan rahmet yakınlarına ve ailesine başsağlığı dileriz. Türkiye Değerleme Uzmanları B...
19.10.2018
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından 20.09.2018 Tarihinde Açıklanan Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program) - 20.09.2018 Sayın Üyemiz, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 20.09.2018 tarihinde açıklanan Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program), Kamu Maliyesi başlığı altında uygulanacak politika ve tedbirler arasında değerleme sektörü ile ilgili aşağıdaki konulara yer verilmiştir: Taşınmaz değerleme sistemi kurularak gayrimenkul en...
20.9.2018
“100 Günlük İcraat Programı Kapsamında Taşınmaz Değerleme Sistemi ile İlgili Olarak 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Taslağı”na Yönelik Birliğimiz Görüşü Hakkında... - 13.09.2018 “100 Günlük İcraat Programı Kapsamında Taşınmaz Değerleme Sistemi ile İlgili Olarak “4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Taslağı” hakkında, Üyelerimizle yapılan görüşmeler ve Yönetim Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucu oluşan Birliğimiz ...
13.9.2018
Üye Toplantıları, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Taslağı Sayın Üyemiz; 100 Günlük İcraat Planında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yerine getirilecek 39 maddelik eylem planı ve görevleri arasında yer verilen “Taşınmaz Değerleme Sisteminin Kurulması” konusu ile ilgili olarak değerlendirme ve istişarelerin yapılacağı Üye toplantılarına yönel...
7.9.2018
Üye Toplantıları - 05 Eylül 2018 Sayın Üyemiz; 100 Günlük İcraat Planında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yerine getirilecek 39 maddelik eylem planı ve görevleri arasında yer verilen “Taşınmaz Değerleme Sisteminin Kurulması” konusu ile ilgili olarak Birliğimizin 07.08.2018 tarihli duyurusu ile sektörel kazanımlarımız, &...
5.9.2018
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Taslağı - 03 Eylül 2018 Sayın Üyelerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük icraat programı içerisinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yerine getirilecek 39 maddelik eylem planı ve görevleri arasında “Taşınmaz Değerleme Sisteminin Kurulması” konusuna da yer veri...
3.9.2018
100 Günlük İcraat Programı Hakkında - 07 Ağustos 2018 Sayın Üyelerimiz,   Cumhurbaşkanlığı tarafından 03.08.2018 tarihinde açıklanan 100 günlük icraat programında gayrimenkul ve inşaat sektörüne ağırlıklı olarak yer verilmiştir. 100 günlük icraat programı içerisinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yerine getirilecek 39 ma...
7.8.2018
100 Günlük Eylem Planı Hakkında - 04 Ağustos 2018 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük eylem planında, gayrimenkul ve inşaat sektörüne ağırlıklı olarak yer verilmiştir. 100 günlük program içerisinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yerine getirilecek 39 maddelik eylem planı ve görevleri aras...
4.8.2018
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Dokuzuncu Olağan Genel Kurul Toplantısı - 4 Temmuz 2018 Değerli Üyelerimiz, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Dokuzuncu Olağan Genel Kurul toplantısı, 30 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği TDUB Dokuzuncu Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ...
4.7.2018
"Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" Hakkında - 08.06.2018 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” görüşe açılmıştır. Birliğimiz tarafından verilecek görüşe temel teşkil etmek üzere görüş vermek isteyen Üyeler...
8.6.2018
“Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği” 06 Haziran 2018 Tarih ve 30443 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi. “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği” 06 Haziran 2018 Tarih ve 30443 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi. Tebliğ için tıklayınız...  Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği ...
6.6.2018
“Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” 5 Haziran 2018 Tarih ve 30442 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğü Girdi. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik”; 5 Haziran 2018 tarih ve 30442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gitmiştir. Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı (Taslak)  görüşmelerinde Birliğimiz aktif olarak ka...
5.6.2018
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Dokuzuncu Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında - 30 Mayıs 2018 Birliğimizin 30.05.2018 tarihli Dokuzuncu Olağan Genel Kurul Toplantısında yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeni ile ikinci toplantı 30.06.2018 Cumartesi günü saat 09:30'da “Yapı-Endüstri Merkezi Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No:12/430 34394 Şişli / İSTANBUL” adresinde yapılacaktır. TDUB Doku...
30.5.2018
"İstanbul İmar Yönetmeliği" 20 Mayıs 2018 Tarih ve 30426 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi. 20 Mayıs 2018 Tarih ve 30426 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi. Yönetmelik için tıklayınız... Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği ...
21.5.2018
Personel İlanı - 01 Haziran 2018 Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Değerlendirme Komitesi’nde görevlendirmek üzere Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Personel ve Teşkilat Yönetmeliği ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Mesleki Çalışma Komitelerinin Kuruluş, Çalışma ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik hüküml...
21.5.2018
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun... ...
18.5.2018
“Sermaye Piyasası Kurumlarında Dijital Dönüşüm ve Kariyer” etkinliği hakkında. - 16.05.2018 “Sermaye Piyasası Kurumlarında Dijital Dönüşüm ve Kariyer” etkinliği 07 Mayıs 2018 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi’nde gerçekleşmiş,  Birlik Genel Sekreterimiz Sayın Doruk Karşı konuşmacı olarak katılım sağlamışlardır.  Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği ...
16.5.2018
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Dokuzuncu Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında - 14 Mayıs 2018 Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Dokuzuncu Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında Birlik Yönetim Kurulu'nun 20.04.2018 tarihinde yapmış olduğu toplantıda; Birlik Dokuzuncu Olağan Genel Kurul toplantısının, 30.05.2018 Çarşamba günü saat 09:30’da “Maslak Mahallesi Sümer Sok. No:3 Ayazağa Tic...
14.5.2018
Toplam 423  Kayıt ve 11  sayfa.
1.  Sayfa - 1 - 40 arası kayıtlar gösteriliyor.