Bilgiler alınıyor...

Mesleki Eğitim Araştırma Komitesi

Kemal Cem ONURSAL​
Başkan

Filiz SOKUR
Başkan Yardımcısı

Ali GÜRBÜZ​
Üye

 

Ali ŞEN​
Üye

 

Yalçın PEKOK
Üye

Önder TONGA
Yedek Üye

Yalçın KILIÇ
Yedek Üye

 

Mesleki Eğitim ve Araştırma Komitesi'nin kuruluş, çalışma ve işleyiş esasları Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü’nün (Statü) 26’ncı maddesi ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Mesleki Çalışma Komitelerinin Kuruluş, Çalışma ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) uyarınca oluşturulmaktadır.

Mesleki Eğitim ve Araştırma Komitesi görevleri;

  • Üyelerin mesleki gelişimi konusunda eğitimler düzenlenmesinin sağlanabilmesi amacıyla kurallar, prosedürler ve yöntemler belirlemek,
  • Değerleme mesleğinin ilgi alanına giren tüm konularda araştırma yapmak,
  • Araştırmanın sonuçlarını, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen çerçevede ve şekilde, Üyelere, ilgili kurum ve kuruluşlara ya da kamuya duyurmak,
  • Birlik tarafından verilecek eğitim çalışmalarını organize etmek,
  • Birlik Üyesi gerçek kişilerin mesleki gelişimini belli bir sistematik çerçevesinde sağlamak,
  • Oluşturacağı kurallar, prosedürler ve yöntemler ile Birlik Üyesi tüzel kişiler tarafından istihdam edilen değerleme uzmanlarının mesleki gelişimini takip etmek,
  • Birlik Üyelerinin ilettiği değerleme raporları üzerinden analiz ve veri üretim çalışmaları yürütmek,
  • Sektörün ihtiyaç duyacağı konularda yazılı ve görsel yayınlar hazırlamaktır.

 

Atama Tarihi: 01.07.2017

 Görev Süresi Sonu: 30.06.2019