Bilgiler alınıyor...

Standartlar Komitesi

Serkan ŞAHİN
Başkan

Arda KABAKCIOĞLU​
Başkan Yardımcısı

 

Ahmet KARABIYIK
Üye

Bektaş Cem ÜLGER
Üye

Hakan YALÇINTUNÇ
Üye

Kevser TEKİN​
Üye

 

Metin ÇELİK
Üye

Özce YALINER
Üye

Tuyan ULUGTURHAN
Üye

 

Berk ÜNSAL
Yedek Üye

Alican KOÇALİ
Yedek Üye

 

Standartlar Komitesi, Değerleme mesleğinde belli kalitede faaliyet gösterilmesini temin etmek üzere Birlik Üyeleri tarafından yürütülen faaliyetlerin adil ve dürüst olması, iş ahlakının ve Birlik Üyelerinin dayanışma ve mesleğin gerektirdiği özen ve disiplin içinde çalışmalarının sağlanması amacıyla değerleme standartları ve meslek kuralları oluşturulması ve güncellenmesi ile görevli Birlik organıdır. 


Yönetim Kurulu tarafından Birlik üyeleri arasından atanır ve ilan edilir. Yönetim kurulu, gerekli hallerde Birlik organlarında görev yapmakta olan Birlik üyelerini de komite üyesi olarak belirleyebilir. Komitenin görev süresi iki yıldır. Görev süresi dolan komite üyeleri, bu işleyiş esasları çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yeniden atanabilir.

Komite Üyeleri, gayrimenkul değerleme, sermaye piyasaları, finans, bankacılık, tapu ve kadastro, hukuk, şehir plancılığı, mühendislik, genel yönetim, iktisat, işletme, idari ve mali işler, muhasebe alanlarında en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip Birlik Üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından atanır ve ilan edilir. Komitenin görev süresi iki yıldır.

 

Atama Tarihi: 01.07.2017

Görev Süresi Sonu: 30.06.2019

 

Faaliyetler:

Uluslararası Değerleme Standartları

İyi Uygulama Kılavuzları

TUDES 310 - Borç Verme ve Teminat Amaçlı Gayrimenkuller İçin İyi Uygulamalar Kılavuzu - 17 Ağustos 2015

Gelir Getiren Mülklerin Değerlemesi

Otel Değerlemesi

Akaryakıt Değerlemesi

Gayrimenkul Yatırım Fonları Değerlemesi