Bilgiler alınıyor...

Üye Toplantısı İzmir, 13 Haziran 2015

1.Bölge Değerlendirme Toplansında, Birliğimiz ile bölgelerde yer alan Üyeler arasındaki iletişimin artması, genel ve bölgesel sorunlar, Üyelerimizin mesleğin icrasında yaşadığı sıkıntılar ile çözüm önerilerinin Birliğe iletilmesi, Birliğin bölgesel etkinliğinin, mesleki dayanışma ve meslektaşlık bilincinin artırılması alanlarında faaliyet göstermek üzere İletişim Komitesi kurulması yönünde karar alımıştır. Bu kapsamda 13 Haziran 2015 tarihinde Ege Bölgesi İletişim Komitesi Üyesinin ataması ve çalışma şekli ve yöntemleri hususunda Ege Bölgesi Üyelerimiz ve Birlik Genel Sekreteri Sn.Doruk KARŞI'nın katılım sağladığı istişare toplantısı düzenlenmiştir.