Bilgiler alınıyor...

"2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" - 28.10.2018

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan "2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" 27 Ekim 2018 tarihli ve 30578 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yıllık programda “Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre” başlığı altında, Gayrimenkul Değerleme Sisteminin geliştirilmesi konusuna yer verilmiştir. Programda; kamulaştırma, toplulaştırma ve imar uygulamalarının etkinliği artırmak ve piyasanın daha sağlıklı işletilmesini sağlamak üzere objektif ölçütlere dayalı gayrimenkul değerleme sisteminin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir.

386  numaralı Tedbir kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği görevlendirilmiştir.

 


"2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" na için buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği