Bilgiler alınıyor...

100 Günlük İcraat Programı İçerisinde Yer Alan Taşınmaz Değerleme Sistemi ile İlgili Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü İle Toplantı Gerçekleştirildi - 27.10.2018

100 Günlük İcraat Programında yer alan  Taşınmaz Değerleme Sistemi ile ilgili olarak 26.10.2018 tarihinde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nde toplantı düzenlenmiştir.

Birliğimiz ve TKGM’nin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yetkililerinin katılım sağladığı toplantıda, tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değeri üzerinden alınması sağlanarak gayrimenkul vergilendirme sisteminin yeniden düzenlenmesi konuları görüşülmüştür.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği