Bilgiler alınıyor...

Üye Toplantısı İzmir, 11 Eylül 2018

“Taşınmaz Değerleme Sisteminin Kurulması” ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Taslağı ile ilgili değerlendirme ve istişarelerin yapılması amacıyla düzenlenen Üye Toplantısı 11 Eylül 2018 tarihinde İzmir'de gerçekleşmiştir.