Bilgiler alınıyor...

Üye Toplantısı Ankara, 10 Eylül 2018

“Taşınmaz Değerleme Sisteminin Kurulması” ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Taslağı ile ilgili değerlendirme ve istişarelerin yapılması amacıyla düzenlenen Üye Toplantısı 10 Eylül 2018 tarihinde Ankara'da gerçekleşmiştir.