Bilgiler alınıyor...

Üye Toplantısı Adana, 18 Aralık 2017

Gayrimenkul değerleme sektörüne ilişkin yaşanan gelişmeler, Bölgesel sorunlar ve çözüm önerileri konusunda Üyelerimizin görüş ve değerlendirmelerinin alınması amacıyla düzenlenen Üye Toplantısı 18 Aralık 2017 tarihinde Adana’da gerçekleşmiştir.