Bilgiler alınıyor...

Üye Toplantısı İstanbul, 14 Aralık 2017

Gayrimenkul değerleme sektörüne ilişkin yaşanan gelişmeler, Bölgesel sorunlar ve çözüm önerileri konusunda Üyelerimizin görüş ve değerlendirmelerinin alınması amacıyla düzenlenen Üye Toplantısı 14 Aralık 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleşmiştir.