Bilgiler alınıyor...

Üye Toplantısı Samsun, 27 Ekim 2017

Sektör ve mesleğimizi doğrudan ilgilendiren konularda Birliğimizin karar, uygulama ve projeksiyonuna dair bilgi verilmesi, Üyelerimizin görüş ve değerlendirmelerinin alınması amacı ile düzenlenen Üye toplantısı 27 Ekim 2017 tarihinde Samsun'da gerçekleşmiştir.