Bilgiler alınıyor...

Üye Toplantısı Mersin, 22 Ekim 2016

Sektör ve mesleğimizin gelişimine katkı vermek, Birliğimiz ve Üyeler arasındaki iletişimin artması, genel ve bölgesel katılım ile sorunların ve sıkıntıların karşılıklı dile getirilerek çözüm aranması amaçlanarak düzenlenen bölge değerlendirme toplantısı 22 Ekim 2016 tarihinde Mersin'de gerçekleştirilmiştir.

Çukurova Bölgesi Üye Toplantısı Adana, Mersin, Osmaniye ve çevre illerden 70 kişilik katılım ile gerçekleşmiştir. Bölge toplantılarının verimliliği, Üyelerimizin katılımı ile doğru orantılıdır. Toplantıya katılarak görüş ve önerilerini paylaşan, eleştirilerini ileten, organizasyonda emeği geçen Üyelerimize teşekkür ederiz.

Toplantı öncesinde Adana ilindeki Tapu Müdürlükleri ziyaret edilmiş olup mesleğimiz, değerleme süreçlerinde Tapu Müdürlükleri ve Değerleme Uzmanlarının rolü, operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Oldukça verimli geçen toplantıda;

  • Birliğimizin karar, uygulama ve projeksiyonuna dair Üyelerimize bilgi verilmesi, Üyelerimizin görüş ve değerlendirmeleri,
  • Birliğin karar ve uygulamalarına dair resmi açıklama ve bilgilendirmelerin Birlik Duyuruları ile yapıldığı, Üyelerin bilgiye bu kaynak üzerinden erişmesinin önemi ifade edilerek iletişimin artırılması,
  • TDUB Eğitim Akademisi’nin internet üzerinden eğitimler vermesi, ücretli/ücretsiz eğitim ve sunumların paylaşılması, Eğitim kataloğunda bölgesel eğitimlere yer verilmesi,
  • Genel ve bölgesel katılım ile sorunların ve sıkıntıların karşılıklı dile getirilerek çözüm aranması,
  • Meslektaşlık bilinci, mesleki dayanışma olgusu,

          konuları gündem bulmuştur.