Bilgiler alınıyor...

Üye Toplantısı İstanbul, 24 Eylül 2016

Sektör ve mesleğimizi doğrudan ilgilendiren konularda Birliğimizin karar, uygulama ve projeksiyonuna dair bilgi verilmesi, Üyelerimizin görüş ve değerlendirmelerinin alınması amacı ile Üye toplantısı 24 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşmiştir.